Konceptet bag 

Grundstenene for FRISK bygger på en holistisk tilgang til det enkelte menneske. Fokus skal være på det hele menneske, dets sundhed og velvære. Der skal arbejdes sundhedsprofessionelt med intensiv genoptræning, øget livsglæde og motivation med fokus på kosten, udstyret og omgivelserne, som en aktiv del i forløbet.


FRISK – dit center for sundhed skal være blandt de førende behandlingstilbud i Danmark til intensiv genoptræning og rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade. Vi ser to muligheder for at realisere den plan. Enten at opføre vores eget første center, som kan forventes at stå klar i 2024 gerne med beliggenhed midt på Sjælland, så det er logistisk enkelt for alle at komme dertil eller overtage driften af et bestående rehabiliteringscenter i samarbejdet med kommune eller region. 

Et af de centrale omdrejningspunkter er træningen af såvel de fysiske, som de kognitive og sociale kompetencer. I forhold til fysisk genoptræning har der de senere år været en rivende udvikling, og den udvikling vil FRISK gerne være en del af. Vi vil inkorporere de nyeste teknologier for at skabe et center, der giver de hjerneskadede det størst mulige udviklingspotentiale. Vi har et samarbejde med to af de førende leverandører inden for innovativt træningsudstyr: Promoxed og Tyromotion.

Et andet omdrejningspunkt for FRISK – dit center for sundhed er kost. Vi vil samarbejde med borgeren tilrettelægge en individuel og personlig adækvat kost, som samtidig er smagsfuld, visuel indbydende, og tager højde for eventuelle udfordringer med tygge- og synkefunktionen. En fyldestgørende korrekt ernæring som danner synergi med den fysiske genoptræning er essentiel, og giver samlet de hjerneskadede de bedste forudsætninger for et godt og handlingsrettet rehabiliteringsforløb.


Fordi FRISK – dit center for sundhed skal være en stærk sammensætning af kompetencer, ser vi store muligheder for at inddrage forskning. Det kunne være Ph. D studerende, der er interesserede i forskning inden for hjerneskader, teknologi/træningsudstyr eller kost. At vi kan være med til at bidrage til forskningen på området bidrager til centerets innovation. Gennem forskningen kan vi være med til at forbedre viden indenfor feltet generelt, bruge den viden til at øge centerets kvalitet løbende og på den måde være med til at kvalitetssikre jævnfør forløbsprogrammer.