Vision og Mission

FRISK CENTER skaber fællesskabsbyer, hvor ensomhed ikke har adgang, og hvor FRISK CENTER sikrer specialiseret rehabilitering. Grundværdien for FRISK CENTER, er en holistisk tilgang til det enkelte menneske.

Byerne bygges med attraktive boliger til hele livsforløbet. Med en kultur der bygger på fællesskaber og aktiviteter. Der vil tilbydes forskellige boligformer, som henvender sig til alle aldre og indkomster, både familier med børn, par og enlige. Borger kan bo med egen have eller altan, som almindelig villa, rækkehus eller lejlighed, eller bo i boligfællesskab, med fællesareal afhængig af ønsker. Der vil være plejeboliger, boliger til midlertidigt ophold samt rehabiliteringscenter med specialiseret genoptræning.

Hvis beboerne i FRISK CENTER fællesskabsbyerne, får behov for støtte til omsorg og pleje, eller intensiv genoptræning, vil beboerne kunne blive boende i fællesskabsbyen. Fællesskaberne kan bevares, selv hvis der bliver behov for en plejebolig.

Der vil i FRISK CENTER fællesskabsbyerne være et centerområde med restaurant, café, sportsbar, kulturhus, serviceerhverv, en mindre daglig- varebutik, gæsteboliger med overnatningsmulighed og et topmoderne specialiseret rehabiliterings-center FRISK CENTER Dit Center for Sundhed med varmtvandsbassin, spa, sauna og fitness, med de nyeste innovative teknologiske muligheder indenfor træning. Vi samarbejder bl.a. med Promoxed og Tyromotion.

Beboerne i FRISK CENTER fællesskabsbyerne bor sammen – hver for sig. Bygningerne vil være moderne bæredygtigt byggeri, med fleksibel og tilgængelig indretning. Der vil være fokus på udearealer, så der er områder med vild natur, sansehaver, atriumhuse – så naturen kan nydes hele året.

FRISK CENTER ønsker at etablere fællesskabsbyer med professionel specialiseret rehabilitering, omsorg og pleje, frivillige fællesskaber, i moderne tilgængeligt og bæredygtigt byggeri. Fællesskabsbyer hvor det er muligt at leve et aktivt og trygt liv, alene og i fællesskab.

Ensomhed har ingen adgang

Ensomhed er et kæmpe problem for alle aldersgrupper i Danmark, men særligt borgere over 65 år, føler sig ofte ufrivilligt ensomme. Alle borgere har brug for netværk og fællesskaber, som giver tryghed og værner mod ensomhed og isolation.

Mere end 80.000 ældre ønsker i dag at flytte i seniorbofællesskab. Ældre i seniorbofællesskaber oplever, de har øget livskvalitet, og har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer.

Cirka 30.000 ældre bor i plejeboliger, hvor ensomhed og det, som nogle benævner ”social død”, er en del af hverdagen, og hvor få ser frem til at tilbringe deres sidste år.

Imellem disse to yderpunkter savnes alternative rammer, der kan indrettes funktionel, så alle kan besøge hinanden, på tværs af generationer og mobilitet. Et sted hvor alle kan være sammen, også hver for sig og hvor ensomhed ikke har adgang! Visionen er at skabe bæredygtige fællesskaber, der indeholder:

·       Træning og velvære

·       Kunst og kultur, musik og sang

·       Kreativitet og værksteder

·       Gastronomi og vinklub

·       Fra jord til bord

·       Sansehaver og nyttehaver

·       Dyrehold og naturoplevelser

·       Café og strikkeklub, sportsbar og dartspil

·       Rejseklub og rejsefortællinger