Hvem er vi?

Idegrundlaget for FRISK – dit center for sundhed er udarbejdet af Steen Christensen i 2016 og sidenhen editeret, udviklet og tilpasset af projektsekretariatet.

PROJEKTSEKRETARIAT

Steen Christensen

Business Master Degree fra CBS 1966.
Inden stiftelsen af Vento i 2005 var jeg aktiv som konsulent og udvikler til byggeri og energiprojekter i Europa. Jeg var direktør for handel for Witco A/S og DIFKO. Før sin stilling i Witco A/S var jeg administrerende direktør og partner for Stub Trading.

ADVISORYBOARD

FRISK – dit center for sundhed realiseres i samarbejde med partnere.

Jette Søe

Uddannet sygeplejerske i 1980.

Fra 1988 lederstillinger i Dansk Sygeplejeråd, SAS, Skibby Kommune og Frederikssund Kommune.
Fra 2010 leder af Nordsjællands rehabiliteringsafdeling Montebello i Sydspanien. Har undervejs fungeret som ledelses og - forhandlingskonsulent.

Jesper Kelsen

Uddannet læge og neurokirurg
Ansat i Neurologisk Klinik og Rygsektionen i Ortopædkirurgisk Klinik. Stor erfaring med behandling af patienter med erhvervet skade på hjerne og rygmarv efter f.eks. apoplexi, traumer og infektioner. Siden januar 2017 tilknyttet som speciallægekonsulent på Afsnit for Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet på Hvidovre Hospital.

Proxomed tilbyder nyskabende teknologi til genoptræning på hospitaler, rehabiliteringsfaciliteter, fysioterapi og sund- hedscentre. De er blandt andet leverandøre af Alter G ma- skinen, der er et vægtaflastende træningsredskab, som kan hjælpe bevægelseshæmmede patienter med at genvinde deres funktionsevne delvist eller helt, hurtigt, sikkert og smertefrit.

Tyromotion er den førende producent af teknologibaserede terapeutiske apparater med det formål at opnå en bæredygtig forbedring af folks uafhængighed og livskvalitet. De bruger kraftfulde nye teknologier som robotik, sensorteknologi, virtuel virkelighed og gamification til at guide brugerne gen- nem rehabiliteringsprocessen mere intensivt og motiverende.

VI ER MEDLEM AF

FRISK er medlem af følgende organisationer

Hjerneskadeforeningen

Rehabiliteringsforum

Dansk Industri