Professionel

FRISK CENTER er certificeret af Sundhedsstyrelsen til at levere ydelserne efter Serviceloven, til borgere med behov for pleje, omsorg og praktisk hjælp. Desuden er FRISK CENTER godkendt til at varetage specialiseret træning til borgere, der har fået en genoptræningsplan efter udskrivning fra et sygehus. Borgerne kan vælge mellem genoptræningstilbud efter Sundhedslovens § 140, som bopælskommunen har etableret ved egne institutioner eller indgået aftaler om med andre myndigheder eller private leverandører.

FRISK CENTER Dit Center for Sundhed har moderne redskaber med nyeste teknologi, og de ansatte er alle topprofessionelle. Der sikres faglig bredde, tværfaglighed og specialisering, for at sikre kompetent træning til klienter med komplekse behov for specialiseret rehabilitering. FRISK CENTER tilbyder også avanceret og/eller basal rehabilitering samt vedligeholdende træning.

FRISK CENTER leverer således både ydelserne i eget hjem, samt i FRISK CENTER Dit Center for Sundhed med højt fagligt niveau. 

Der er fokus på det hele menneske i alle livets sammenhænge. Fra personlig hygiejne, ernæring, meningsfulde aktiviteter og daglig træning - alt med udgangspunkt i den enkeltes ret til at selvbestemmelse i forhold til livet ønskes levet.

HØJ FAGLIGHED, RESPEKT, ANERKENDELSE OG FÆLLESSAB ER BÆRENDE VÆRDIER

Derfor indretter ansatte sig efter beboernes og klienternes ønsker og behov og ikke omvendt! FRISK CEN- TER har fokus på, det ikke er de ansattes arbejdstider, der afgør tidspunkter for træning, omsorg og pleje, sengetider eller tidspunkter for måltider. Så vidt det er muligt, indrettes de ansattes arbejdstider sig efter beboernes ønsker og behov.

Der vil blive tilknyttet nedenstående faggrupper i FRISK CENTER for at sikre professionel høj faglighed.

·       Neurolog

·       Læge i almen medicin

·       Sygeplejersker

·       Neuropsykolog

·       Fysioterapeuter

·       Ergoterapeuter

·       Bachelor i ernæring og sundhed

·       Neuropædagog

·       Logopæd

·       Social- og sundhedshjælpere

·       Social- og sundhedsassistenter

·       Pædagoger

·       Pædagogiske assistenter

·       Socialkonsulent