Fællesskab & specialiseret træning

FRISK - dit center for sundhed

FRISK CENTER skaber fællesskabsbyer, hvor ensomhed ikke har adgang, og hvor FRISK CENTER sikrer specialiseret rehabilitering. Grundværdien for FRISK CENTER, er en holistisk tilgang til det enkelte menneske.
- Liv skal leves hele livet


FORLØB

Et forløb tilrettelægges individuelt og målrettes den enkelte med udgangspunkt i: En systematisk udredning af funktionsniveau. Plan for rehabiliteringsforløbet og egen målsætning for forløbet

PROFESSIONEL

Centeret skal være et specialiseret rehabiliteringstilbud certificeret af Sundhedsstyrelsen til borgere efter udskrivelse fra sygehus, samt  modtagelse af borgere til avanceret rehabilitering

FACILITETER

FRISK skal baseres på nye og innovative behandlingsformer, der alle understøtter rekonvalescens, pleje og behandling samt velvære og support af det gode og sunde liv med et holistisk grundlag.

HVEM ER VI?

Idegrundlaget for FRISK CENTER er udarbejdet af Steen Christensen og sidenhen editeret, udviklet og tilpasset.